Thống kê
Hôm nay : 74
Tháng 07 : 318
Năm 2020 : 7.952
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân của trường Mầm non Thái Học

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Huyện Thái Thụy về việc đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

    Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND  ngày 03/02/2020 của UBND xã Thái Học về việc đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

    Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-PGDĐT  ngày 06 tháng 02 năm 2020  của PGDĐT huyện Thái Thụy  về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân. Trường mầm non Thái Học xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân trong nhà trường cụ thể như sau:

 

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

    1. Mục đích:

   - Tăng cường các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ và cán bộ, giáo viên nhân viên trong  nhà trường.

   2. Yêu cầu:

  - Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe của trẻ, CBGV-NV trong nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào nhà trường, sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống diễn biến của dịch bệnh trong trường học.

  - Phối hợp với trạm Y tế và UBND xã xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh và CBGV-NV về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh đông xuân.

  - Triển khai các biện pháp phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

  II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH:

   - 100%  CBGV-NV và  cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

   - 100%  CNGV-NV và học sinh trong nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

   - Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp măc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

   - Trường đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

  - 100% CBGV-NV thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

  III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

  1. Tổ chức, chỉ đạo điều hành

   - Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của trường do Đồng chí PHT phụ trách trường làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí PHT và đồng chí CTCĐ làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí tổ trưởng, khối trưởng BTTND làm ủy viên.

   - Nghiêm chỉnh chấp hành các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng và ngành Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh.

  - Củng cố, duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe cho CBGV-NV và học sinh khi đến trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại nhà trường.

  - Củng cố và kiện toàn hệ thống y tế trường học về các tiêu chuẩn, quy định về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, tăng cường bảo vệ.

    - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế trường học, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

  - Lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật, của CBGV-NV và học sinh.

      2. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mói của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân trong các nhà trường

  - Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn bản chỉ đạo của  cấp trên và địa phương đến CBGV-NV; nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

  - Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông; tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các chiến dịch, sự kiện truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân trong nhà trường.

  - Hướng dẫn CBGV-NV nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Phát huy mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em, trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

  3. Xây dựng các kịch bản sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong trường học.

  3.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bị nhiễm dịch trong nhà trường.

    Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo trong việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho CBGV-NV trong nhà trường; phối hợp chặt chẽ với UBND xã, trạm Y tế và các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh trong trường học, theo dõi tình hình dịch bệnh. Phân công nhiệm vụ cho CBGV-NV có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của UBND xã và PGD&ĐT.

  Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, theo dõi dịch bệnh; phối hợp với trạm y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học; phối hợp với trạm y tế và các phòng, ban, ngành đoàn thể xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh, giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona trong trường; phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ.

  3.2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập trong trường học

      Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch họp kịp thời để cập nhật thông tin, đánh giá về tình hình dịch bệnh, tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch và có phương án kịp thời với ứng phó diễn biến của dịch bệnh; tăng cường 4 giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với PGD&ĐT huyện Thái Thụy.

   Phối hợp với UBND xã và trạm Y tế thực hiện cách ly các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc với trường hợp bệnh; xử lý triệt để các ổ dịch. Nghỉ làm việc (đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên), nghỉ học (đối với học sinh) để đi khám bệnh đối với các trường hợp ốm, sốt, ho và có các biểu hiện mắc phải dịch bệnh; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh trong nhà trường không hoang mang lo lắng; Phối hợp tích cực với ngành y tế xử lý triệt để các ổ dịch; Báo cáo thường xuyên về tình hình dịch bệnh tại nhà trường.

   3.3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch hàng ngày hoặc đột xuất để cập nhật thông tin, đánh giá về tình hình dịch bệnh, các hoạt động phòng, chống dịch và có phương án chỉ đạo bổ sung, kịp thời với ứng phó diễn biến của dịch bệnh trongnhà trường.

    Tăng cường phối hợp với UBND xã và trạm Y tế triển khai các biện pháp: Khoanh vùng ổ dịch; Giám sát, cách ly và xử lý các trường hợp mắc bệnh và các trường hợp nghi ngờ do dịch bệnh gây ra.

    Thường xuyên cập nhật thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh; Đảm bảo các điều kiện và phương án trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong nhà trường; Báo cáo thường xuyên tình hình dịch bệnh về Ban Chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.

  Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh về UBND xã và trạm Y tế xã để có phương án xử lý.

  Đề xuất kéo dài thời gian cho học sinh nghỉ học để các cơ quan chức năng thực hiện triệt để các biện pháp chống dịch.

  4. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học

    Phối hợp với trạm y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho học sinh. CBGV-NV thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

  Phối hợp với các ban, ngành và HCMHS tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường truyền thông, huy động sự hỗ trợ, tài trợ từ các tổ, doanh nghiệp, cá nhân về công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học.

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1.  Trong thời gian học sinh nghỉ học tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên nhân viên tập trung vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, đảm bảo đồ dùng đồ chơi, bàn ghế, phòng học, hệ thống cánh cửa, quạt điện, nhà vệ sinh sạch sẽ, khuôn viên nhà trường thông thoáng.

     2. Phối hợp cùng với Trạm y tế xã thực hiện phun thuốc khử khuẩn tại trường trước 2- 3 ngày sau khi học sinh đi học trở lại. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CBGV-NV nhà trường thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

3. Sau khi học sinh đi học trở lại. Chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh đặc biệt là học sinh nghỉ ốm, học sinh có biểu hiện như sốt, hàng ngày kiểm tra ghi nhận vào nhật ký của lớp cụ thể những trường hợp có dấu hiệu bệnh, thông báo đến cha mẹ học sinh, đồng thời thông báo ngay cho trạm y tế để triển khai kịp thời các biện pháp kiểm soát khoanh vùng dịch bệnh trong nhà trường.

4. Không tổ chức các hoạt động có nhiều học sinh tham gia cùng lúc.

5. Tổ chức vệ sinh trường học hàng ngày, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, dung dịch khử khuẩn.

6. Tạo mội trường thông thoáng bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào.

7.  Cán bộ, giáo viên và học sinh sử dụng khẩu trang đúng cách ở mọi nơi đặc biệt khi tiếp xúc đông người hoặc tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho.

8. Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên đặc biệt ở các thời điểm trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, rửa tay dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây/ lần rửa..

9. Giáo dục học sinh thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.

10. Giáo dục học sinh che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, bỏ rác đúng nơi quy định.

11. Giáo dục học sinh giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi,  sinh hoạt hợp lý, tích cực luyện tập thể thao.

12. Nhân viên nuôi dưỡng chuẩn bị đầy đủ nước ấm cho trẻ uống trong ngày, chế biến thực phẩm theo đúng quy trình, đảm bảo VSATTP. Tráng bát thìa trước khi ăn bằng nước sôi 90 độ.

      13. Thông báo kịp thời cho trạm y tế để xử lý ngay khi có thông tin về CBGV và học sinh có biểu hiện mắc dịch bệnh và tiến hành các biện pháp phòng ngừa thích hợp.      

   Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra của trường mầm non Thái Học. Yêu cầu CBGV-NV trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trong Kế hoạch. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về BGH để kịp thời xử lý.

Nơi nhận:

   - UBND xã Thái Học (Báo cáo)

   -  Phòng GD&ĐT (Báo cáo);

   - Trường MN Thái Học (Thực hiện);

   - Lưu VP.

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                              

 

 

 

 

                                                               Phạm Thị Gấm                

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook