Thống kê
Hôm nay : 22
Tháng 07 : 428
Năm 2020 : 8.062
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG

TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

     Kính thư Hội nghị

     Hội nghị vừa được nghe đồng chí Phạm Thị Gấm PHT Phụ trách trường thông qua kế hoach nhiệm vụ năm học 2019-2020 tôi xin hoàn toàn nhất trí. Để minh chứng thêm cho bản kế hoạch.Tôi xin mạnh dạn tham luận tại hội nghị về “Công tác phối hợp giữa công đoàn và nhà trường trong công tác xây dựng đội ngũ”.

     Kính thưa hội nghị: Để thực hiện mục tiêu cơ bản của giáo dục là đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, không ai hết, đội ngũ giáo viên chính là nhân tố đóng vai trò quan trọng và quyết định. Với nhận thức đó, việc xác định cần xây dựng đội ngũ giáo viên có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Có lương tâm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ. Trong nhiều năm qua trường Mâm non Thái Học đã thực hiện có hiệu quả sự phối hợp giữa Công đoàn và nhà trường trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu của ngành.

      Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị! Năm học 2019-2020, Trường Mầm non Thái Học có 17 CB-GV-NV, về cơ bản đội ngũ giáo viên nhân viên đủ theo yêu cầu, 100%  GV có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiều GV có năng lực giảng dạy tốt, có ý thức trách nhiệm cao, tập thể giáo viên luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong chuyên môn.Tuy nhiên, tay nghề của giáo viên chưa đồng đều. Một số giáo viên trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy học còn chậm, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa chủ động, tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Nhà trường đã xác định cần phải phát huy nội lực để bồi dưỡng và phát triển đội ngũ một cách đồng bộ, do vậy nhà trường đã phối kết hợp với công đoàn đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đồng thời bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ.

    Thứ nhất: Vận động CBGVNV trong nhà trường thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thường xuyên cung cấpt hông tin về tình hình thời sự trong nước và của địa phương đến đội ngũ, phổ biến các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành,trong đó đặc biệt chú trọng rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong,gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và giáo dục, uốn nắn đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng, hành động (nói, viết, làm, thái độ...) trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cán bộ, giáo viên. Công đoàn phối hợp với nhà trường lựa chọn quần chúng tích cực tiếp tục cử tham gia học tập, bồi dưỡng về chính trị tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

  Thứ hai: Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ, chăm lo sức khoẻ và các điều kiện làm việc nghỉ ngơi của đoàn viên công đoàn,vận động hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoá gia đình...thông qua xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế hoạt động của đơn vị: Tổ chức cho đội ngũ tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT nhân các ngày lễ trong năm như ngày 8/3,20/10, ... tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đội ngũ.

    Thứ ba:  Song song với việc bồi dưỡng chính trị tư tưởng và tạo điều kiện về vật chất và tinh thần, nhà trường và công đoàn đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ.  Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng thường xuyên của ngành. Nâng cao hiệu quả của sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. Trao đổi các chuyên đề trọng tâm, thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm trong tổ chuyên môn. Xâydựng mạng lưới đội ngũ cốt cán tin cậy có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng giúp đỡ giáo viên có nghiệp vụ còn hạn chế. Thường xuyên tổ chức phong trào “Giáo án hay-Giờ dạy tốt”trong các chủ đề. Động viên giáo viên đăng ký dự thi giáo viên giỏi các cấp trong đó giáo viên là đảng viên phải luôn đi đầu và gương mẫu.Tổ chức tốt các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học đối với các tổ. Bồi dưỡng thêm về phương pháp dạy học tích cực và kỹ năng ứng dụng CNTT cho tất cả giáo viên. Xây dựng phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong đội ngũ. Giáo viên tự xâydựng kế hoạch và chủ động dự giờ thăm lớp để rút kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Nhàtrường thường xuyên kiểm tra công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên. Kết quả bồi dưỡng của giáo viên được coi là một tiêu chuẩn trong đánh giá thi đua của từng học kỳ và cả năm học. Bên cạnh các đồng chí trong ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện kiến thức nhằm làmphong phú thêm vốn kiến thức và làm gương trong công tác tự bồi dưỡng. Động viên khen thưởng kịpthời các cá nhân có thành tích xuất sắc, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhàtrường. Muốn vậy cần có sự thống nhất giữa công đoàn và nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục dài hạn và hàng năm, phối kết hợp trong tổ chức triển khai thực hiện. Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, nhất trí cùng hướng theo mục đích chung vì sự nghiệp giáo dục.

    Làm tốt công tác vận động và tạo điều kiện để cán bộ giáo viên nhân viên được học tập và tự học tập để nâng cao trình độ cá nhân. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời, tạo không khí thi đua sôi nổi từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.Thưa toàn thể hội nghị! Trên đây là bài tham luận của tôi về công tâc phối hợp giữa công đoàn và nhà trường.

    Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe hp, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Chúc hội đồng nhà trường đạt kết quả cao tong năm học 2019-2020.

                                        Trân trọng Cảm ơn.

                                                                                    NGƯỜI VIẾT

 

 

 

                                                                                   Đinh Thị Luyên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook