Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 01 : 813
Năm 2020 : 813
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 -2020 TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 -2020 TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC

- Căn cứ vào Kế hoạch số 608/PGDĐT-MN ngày 09 tháng 9 năm 2019 Kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ cấp học Mầm non  năm học 2019-2020 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Thái Thụy.- Căn cứ vào kết quả đạt được của nhà trường năm học 2018-2019.- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường. Trường ...
QUY TẮC  ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức.                            Căn cứ thông tư số 09/2015./TT-BGD&ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi bổ sung một số điều lệ trường Mầm Non. Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC  NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

 KẾ HOẠCHTỔ CHỨC KHAI GIẢNGNăm học 2019 - 2020 Thực hiện công văn số 567/PGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019- 2020   Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Ban giám hiệu trường Mầm non Thái Học xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội đến ...
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook