Thống kê
Hôm nay : 74
Tháng 07 : 318
Năm 2020 : 7.952
BÁO CÁO  VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC

BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.    Căn cứ kế hoạch số 01/KH-HĐND-BPC ngày 10 tháng 3 năm 2020 của HĐND huyện Thái Thụy về kế hoạch giám sát việc thực hiện dân chủ ...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 -2020 TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 -2020 TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC

- Căn cứ vào Kế hoạch số 608/PGDĐT-MN ngày 09 tháng 9 năm 2019 Kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ cấp học Mầm non  năm học 2019-2020 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Thái Thụy.- Căn cứ vào kết quả đạt được của nhà trường năm học 2018-2019.- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường. Trường ...
QUY TẮC  ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức.                            Căn cứ thông tư số 09/2015./TT-BGD&ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi bổ sung một số điều lệ trường Mầm Non. Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC  NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

 KẾ HOẠCHTỔ CHỨC KHAI GIẢNGNăm học 2019 - 2020 Thực hiện công văn số 567/PGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019- 2020   Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Ban giám hiệu trường Mầm non Thái Học xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội đến ...
Thay đổi diện mạo giáo dục từ trường chuẩn quốc gia

Thay đổi diện mạo giáo dục từ trường chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Là một tỉnh có địa bàn rộng, quy mô mạng lưới trường lớp lớn, trong khi đó điều kiện phát triển nền kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; tuy nhiên, trong thời gian qua, các địa phương trong toàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở vật chất trường lớp theo ...
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook